Årsmøte MIL

Vedlagt ligger saksliste. 

Årsmøte holdes i Aulaen på Øyslebø 15.02.2022 kl 18.00. Det blir enkel servering. 

(se egne vedlegg, i sakslisten er forslag til ny retningslinje feil. Punkt 11)