Medlemskontingent

Innmelding:

Alle som deltar i idrettslagets aktiviteter skal være medlem i idrettslaget.
Innmelding og endringer i ditt medlemskap kan gjøres elektronisk på Min Idrett

Alternativt kan innmelding og endringer rettes til:

Oppgi da følgende ved innmelding:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Mobilnr
  • E-postadresse

(Personer under 18 år kan bruke foresattes e-postadresse/mobilnr.).