Juletrim i Marnarhallen

Til informasjon,

Idrettshallene har tidligere vært stengt i skolens ferier, men det er et uttalt ønske fra idrettsavdelingen å legge til rette for så mye aktivitet som mulig.
Ordinære tildelte treningstider gjelder ikke i skolens ferier og det åpnes nå for å booke halltid mellom kl. 15.00-22.00 på ukedager i juleferien, utenom i Mandalshallen som er stengt for planlagt vedlikehold og Ime gymsal.
Forutsetter at leietaker godkjenner avtale om rengjøring etter eget bruk. Se eget vedlegg.

Videre forutsetter det at man har tilgang til de aktuelle hallene i dag, da det dessverre ikke er kapasitet til nye tilganger (nøkler, brikker osv.)

Booking foregår KUN pr. epost og forespørsel sendes til innen 15.12.23. Førstemann til mølla 😊