MIL Treningshus – slik får du tilgang

Medlemmer i Marnardal il kan fritt benytte treningshuset. Trykk på "Les mer"  for å se hvordan du kan få tilgang.

 

 Du må være medlem. Er du ikke medlem så melder du deg først inn på vanlig måte via minidrett. Se info om medlemskap på vår hjemeside.


Tilgang til MIL sitt treningshus bestilles på e-post til:
 

Tilgang til treningshuset koster 300,- kr. Dette er engangsbeløp. Etter det har du tilgang så lenge du er medlem i MIL.
 
Du må signere brukerkontrakt og respektere bruksreglene, de mellom 16-18 år må ha foresatts samtykke. Brukerkontrakt og husregler finner du nedenfor. Mer info om nøkler og signering av kontrakt får du etter å ha bestilt tilgang. 
 
Fortløpende info om treningshuset legges ut på Facebooksiden MIL Treningshus

MIL håper at mange medlemmer benytter seg av tilbudet.