Angående renhold i Marnarhallen

Idrettslaget har et godt samarbeid med kommunen i forhold til utfordringer vi har i hallen. Det har over noe tid nå kommet inn flere klager på renholdet. 

Kommunen har gjort følgende tiltak for å sikre bedre forhold til hallen. Hallen ble vasket ned i vinterferien. Vaskemaskinen som har vært har de byttet ut da det viste seg at den ikke var egnet. De har også ekstra opplæring av ansatte. 

Idrettslaget er i dialog med både skolen og kommunen for å sørge for at forholdene i hallen er så gode som mulig for alle brukere av den. Vi er mange som bruker hallen hver dag og derfor et stort ansvar for at alle har gode forhold i hallen. Derfor minner jeg igjen på at alle må bruke innesko i hallen slik at ikke grus kommer med inn. 

Det er viktig at vi fortsetter å melde i fra om noe ikke er som det skal. Derfor ønsker jeg at dere melder direkte til meg fremover. Send mail til

:)