Innkalling årsmøte tirsdag 16. februar 2021 kl. 18:00 i Marnar Aula på Øyslebø

Marnardal IL avholder årsmøte tirsdag 16. februar 2021 kl. 18:00 i Marnar Aula på Øyslebø. 
Møte kan bli gjennomført digitalt dersom smittesituasjonene gjør det nødvendig. Endring varsles i tilfelle på www.marnardalil.no
 
Alle medlemmer er hjertelig velkomne! -Enkel bevertning så langt forholdene tillater deg. 
 
Forslag til saker for årsmøtet sendes senest to uker før møtet. Fullstendig saksliste legges ut på hjemmesiden til idrettslaget www.marnardalil.no en uke før årsmøtet.
 
Håkon Heddeland
Styreleder
 

Marnarhallen delvis åpnet fra og med 20. januar.

Fra 20. januar 2021 kan barn opp til 20 år trene som normalt i Marnarhallen etter to uker med nedstengning. Treninger for voksne over 20 år tillates ikke av lokale smittevernmyndigheter og i samsvar med nasjonale anbefalinger. 
 
Det er ikke satt sluttdato for nye tiltak, de gjelder så lenge det er behov og vurderes fortløpende. Mer info på: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-20.-januar-2021/id2826828/
 

Smitteverntiltak fra 4. januar

Lindesnes kommune har nå stengt alle idrettshaller de neste 14 dagene i tråd med nasjonale anbefalinger. All innendørstrening er dermed avlyst til 18. januar.
Aktiviteter utendørs kan gjennomføres hvis det er mulig å holde god avstand. Det er opp til trenerne å bestemme om trening skal gjennomføres og eventuelt legge opp til aktivitet som sikrere god avstand mellom utøverne. 
Som smittevernansvarlig i idrettslaget fraråder jeg utendørstrening i grupper for barn i 7. klasse og yngre fordi det er krevende å holde god avstand i denne aldersgruppa.

Førstehjelpskurs 10. desember 2020 – UTSATT

UTSATT
Planlagt førstehjelpskurs torsdag 10. desember kl. 17:30 – 21:00 i Aulen/Marnarhallen for trener og medlemmer i MIL må utsettes grunnet lav påmelding.
Ny dato kommer.
 

Marnarhallen åpner etter planen torsdag 26. november

Marnarhallen åpnes etter planen torsdag 26. november for MIL. Først da anses fellestrening for barn og voksne trygt. Likt for alle haller i kommunen.
Planlagt åpning baseres på dagens situasjon. Den forandres brått om man slurver. Husk at dugnaden fortsetter. Begrenser sosial omgang enda noen dager til slik at man får slått ned smitten lokalt her hos oss. Frem til 26. november oppfordres det til egentrening.

Les mer

MARNARHALLEN STENGT FRA 15. NOVEMBER

Marnarhallen er stengt for alle andre enn skolen. Bakgrunnen er et større lokalt utbrudd av covid-19. Foreløpig gjelder stengingen til og med 22.11.2020. 
 
Kommunen erstatter "forbud" mot alle arrangementer med en sterk "oppfordring" om å avlyse alt i peioden 17.11 – 22.11.2020. Det omfatter også treninger for barn og voksne. Det er heller ikke tilrådelig at utøvere fra MIL deltar på idrettsarrangementer utenfor vår kommune.

Les mer

Smittevernregler for bruk av Marnarhallen i korona perioden

Vær hjemme hvis du er syk, vask hender og hold avstand.
 
Last ned smittevernregler for Marnarhallen her, (oppdatert 4.11.2020).
 

Les mer

TV-aksjonen 2020 – WWF

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.
Siden man ikke kan gå fra dør til dør med bøsser i år må man skape oppmerksomhet på annen måte. Det arrangeres derfor et sykkelløp gjennom hele kommunen og MIL skal sykle etappen Laudal – Holum i tur-tempo (20 km/t).  

Les mer

Treningstider Marnarhallen 2020-2021

Vedlagt her finner du MIL sine treningstidene i Marnarhallen sesong 2020-2021.

Merk at treningstider som evenuelt andre klubber disponere ikke fremgår av oversikten. 

Oppstart av trening i små grupper

Det åpnes nå for utendørs trening i små grupper på inntil 5 personer i MIL. I første omgang gjelder dette styrketrening og fotball.  
Treningen skal organiseres slik at faren for korna-smitte minimaliseres. Anbefalingene til helsedirektoratet, samt Norges idrettsforbund og fotballforbundet, skal overholdes. Minsteavstand er 2 meter mellom personer, ingen berøring av felles utstyr, og tilrettelegging for desinfisering med mer. Syke personer skal ikke delta. 

Håkon Heddeland, Styreleder MIL