Klubbuke Mandal sport Intersport

Det blir klubbuke hos Mandal sport Intersport i uke 15 (7. – 12. april). Det er minimum 20 % rabattpå alle varer og inntil 50 % på utvalgte løpesko og skiutstyr.  Det trekkes to gavekort på 1000 kr blant alle som har benyttet seg av tilbudet.  Se vedlagt plakat for mere info. 

Turkart Øyslebø

Her kan man laste ned kart med merkede stier rundt Øyslebø. Kartet er tilrettelagt for utskrift på A4 format.

Les mer

Last opp Bilder

Dette er mappe for filer som du senere kan legge til i artikler og foto galleri på nettsiden.
På "Alternativer" knappen kan du opprette, slette og endre mapper og filer.

Velg "Ny str." på bildene etter hva de skal brukes til.

  • Foto galleri (1600)
  • Artikkel Stor (700)
  • Artikkel Medium (250)
  • Artikkel Liten (100)

{jfuploader type=0 id=2 securitytoken=bfc898ecf26e2ac28999c70f83e9e298}

Rutiner ved mistanke om vold og seksuelle overgrep

 Hvorfor rutiner ?
• Utarbeidelse og synliggjøring av rutiner har en forebyggende effekt
• For å gi trygghet når det oppstår en situasjon med kaos og usikkerhet.
• Rutinene beskriver hvem som skal gjøre hva i hvilken rekkefølge
• Rutinene inneholder tydelige sjekklister som er til hjelp i en vanskelig situasjon

Sist revidert 28.2.2018

Reiseinstruks

Formål
1.1 – Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og minnerik opplevelse for aktive og ledere.
1.2 – Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.
1.3 – Gi trygghet for våre ledere om hva som forventes av dem.

Miljø, Mestring og Muligheter

altIdrettslaget har som mål å få enda flere ungdommer engasjert i fysisk aktivitet enda lenger enn i dag.
Dette er en utfordring vi tar på alvor og derfor har vi utarbeidet en Handlingsplan for Marnardal
idrettslag 2008-2010. Planen er en del av arbeidet med å videreutvikle idrettslaget til beste for
barn, ungdom og voksne.
Vi ønsker å være et idrettslag med fokus på verdiene miljø, mestring og muligheter. Vi ønsker oss
at Idrettslaget skal være et fritidstilbud enda flere ungdom velger. Vi mener at miljøet vårt hvor en
treffer venner, opplever glede ved aktivitet og tilhørighet, gjør idrettslaget til et godt sted å være.
Vi vil at idrettslaget skal gi opplevelsen av mestring – det å få til noe en har trent på.
Idrettslaget skal tilby allsidig aktivitet og gi muligheter for utvikling innenfor den idretten en velger.
For å få til dette, prioriterer vi å satse på kompetanseutvikling.

SATSINGSOMRÅDER
Marnardal idrettslag vil i perioden 2008 – 2010 ha følgende satsingsområder:
• Bidra til utvikling av et sosialt miljø der utøvere, foreldre, trenere og tillitsvalgte opplever tilhørighet og samhold
• Legge til rette for aktiv kompetanseheving for trenere
• Bedre rekrutteringen av trenere
• Beholde og videreutvikle et allsidig aktivitetstilbud.
• Vi har tilgang på utstyr for å kunne tilby allsidig aktivitet.
• Samarbeid med kommunen; skole, kultursektor og andre om tilrettelegging for økt fysisk aktivitet.
• Medvirke til utvikling av attraktive idrettsanlegg i Marnardal
• Ledelse av idrettslaget
Med nyrenovert hall og snart nytt utendørsanlegg åpner det seg muligheter for aktivitetstilbud
hele året innen idretter der vi ikke har hatt dette før.