Medlemskontingent for 2014 blir fakturert ca 25. februar.

Informasjon om medlemskap  http://marnardalil.no/index.php/medlemskap