Marnardal idrettslag avholder ekstraordinært årsmøte 12. november kl 19:00 i aulaen på Øyslebø. 
Møtet gjelder bygging av frittstående treningshus for styrketrening ved ungdomsskolen på Øyslebø.
Innkalling med saksframlegg publiseres på www.marnardalil.no to uker før møtet. 
Alle medlemmer er hjertelig velkomne. Det blir servert kake og kaffe.