Avtale om bruk av MIL Treningshus
For brukere under 16 kreves underskrift av foresatt.
 1. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at egen helsetilstand er egnet til fysisk aktivitet, og at nødvendig kunnskap om utstyrsbruk er tilegnet. Medlemmet aksepterer at Marnardal Idrettslag ikke kan holdes ansvarlig for personskader, eller skade og tap av personlige gjenstander under oppholdet på treningshuset. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk.
 2. Ungdom kan benytte seg av treningshuset fra det året de fyller 15 år
 3. Barn kan trene sammen med sin foresatt fra det året de fyller 12 år
 4. Adgangskortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre.
 5. Det er strengt forbud å slippe inn personer som ikke har adgangskort.
 6. Grunnet loggføring og sikkerhet må alle bruke adgangskortet. Et medlem kan ikke åpne døren for medlemmer som ikke har med seg adgangskortet eller som ikke har signert denne avtalen. Sporadiske kontroller vil bli gjort.
 7. Hærverk vil bli politianmeldt.
 8. Medlemmet plikter å bruke rent og egent treningstøy og innesko.
 9. Vekter og utstyr skal ryddes/henges på plass. Orden og renslighet er et krav.
 10. Enhver befatning av dopingmidler nevnt i IOC`s liste fører til utestengelse.
 11. Åpningstider er 05.00-23.00. Alt opphold utenfor åpningstid er forbudt.
 12. Trening i bar overkropp er ikke tillatt.
 13. Ødelagt utstyr eller inventar skal meldes i fra om til ansvarlig vakttelefon.
 14. Bruk av kalk er ikke tillatt
For brukere under 16 kreves underskrift av foresatt.