Saksliste til årsmøte 7.februar 2023

Vedlagt ligger sakslisten, samt dokumenter til gjennomgang for årsmøte. 
Viser forøvrig til innkallingen som ble sendt på mail til alle medlemmer. 

Håper å se flere fjes på årsmøte, vel møtt alle medlemmer :)