Protokoll årsmøte 2020 – avholdt 16.2.2021

Her finner du protokoll for årsmøte i MIL 2020 – avholdt 16.2.2021