Hvorfor rutiner ?
• Utarbeidelse og synliggjøring av rutiner har en forebyggende effekt
• For å gi trygghet når det oppstår en situasjon med kaos og usikkerhet.
• Rutinene beskriver hvem som skal gjøre hva i hvilken rekkefølge
• Rutinene inneholder tydelige sjekklister som er til hjelp i en vanskelig situasjon

Sist revidert 28.2.2018
Hovedsponsorer