Årsmøte 2016 vedtok den 13.2.2017 ny organisasjonsplan for MIL. Planen erstatter tidligere handlingsplan.

Organisasjonsplanen er en 4-års plan som rulleres hvert år og behandles av årsmøte.

Nedenfor følger av praktiske årsaker også vedtekter, retingslinjer og statuetter.

 
Hovedsponsorer