Koronavirus: MIL arrangerer inntil 20 treninger ukentlig med 10 – 40 deltakere på hver økt. Smittefaren er reel ved innendørs idrettsaktivitet. MIL ønsker som alle andre å begrense spredningen. Det er ingen kjente smittetilfeller i Lindesnes kommune enda – så dette gjøres som et føre var tiltak for våre medlemmers og andre utsatte personer.

Utendørs treninger og arrangementer fortsetter som normalt inntil videre. Situasjonen vurderes fortløpende. 

Hovedstyret avgjøre når aktivitet kan starte opp igjen. Anbefalinger fra idrettsforbundet, Folkehelseinstituttet og lokale helsemyndigheter vil bli lagt til grunn. Informasjon vil bli lagt ut her på www.marnardalil.no og sendt til gruppeledere og trenere.  

Håkon Heddeland
Styreleder
Hovedsponsorer