Årets turorientering ligger nå ute. 20 poster ved Mjåland/Skoland og 20 poster ved Lauvslandmoen (Finsland) på idrettslagets nye kart.
Kartene selges hos A.G. Vigemyr.