Her finner du innkalling saksframlegg og protokoll 
Bygging av treningshus ble vedattt på ekstraordinært årsmøte 12.11.2019. Kronerulling vil bli igangsatt og bygging kan starte når nødvendig finansiering med mer er på plass.
Treningshuset blir et kjærkomment tilbud for mange av våre medlemmer - men mye skal gjøres før dette er realisert. Informasjon om kronerulling og dugnad kommer snart. Bli med på tidenes løft for idrettslaget og alle medlemmene.
Tid       12.11.2019 Kl. 19.00
Sted:   Aulaen - Marnarhallent